230723 SKK NORDIC Märsta
Antal deltagare: 1+2
Domare: Dimitri Antonopoulos

BIR Ab Fab My Deer Cream Island Saffy

Öppenklass hanar
EXC-1 Crathlint Gilibeirt Gillanders

Öppenklass tikar
EXC-1 CK Bt-1 CERT NORDIC BIR Ab Fab My Deer Cream Island Saffy
EXC-2 Lawtons Gilly Golilocks