Rasstandard För Skotsk Hjorthund

FCI 164

Svenska kennelklubben 2012-12-05

Ursprungsland/Hemland

Storbritannien

Användningsområde

Vinthund

FCI-Klassifikation

Grupp 10, sektion 2

Bakgrund/ändamål

Rasens bakgrund är omgiven av mystik men det finns grund för antaganden att den möjligen introducerades av feniciska handelsmän. Bevisligen fanns det vinthundar redan när romarna invaderade. Rasen har använts för att jaga hjort sedan tusentals år och även om dagens hundar är mer vana vid utställningsringen så har typen bibehållits genom århundradena.

Helhetsintryck

Skotsk hjorthund kan sägas påminna om en strävhårig greyhound men den skall vara större och ha kraftigare benstomme.

Uppförande/karaktär

Skotsk hjorthund skall till kroppsbyggnaden kännetecknas av den unika kombination av snabbhet, styrka och den uthållighet som krävs för att lägga ner en hjort, men det allmänna uppträdandet skall präglas av mild värdighet. Skotsk hjorthund skall vara mild och vänlig. Den är lydig och lättfostrad, eftersom den är angelägen om att vara till lags. Rasen skall vara foglig och godmodig, aldrig misstänksam, aggressiv eller nervös. Skotsk hjorthund skall föra sig med stillsam värdighet.

Huvud

Huvudet skall vara långt. 

- Skallparti

Skalle
Skallen skall snarare vara flat än rund, med mycket svagt marke- rade ögonbrynsbågar. Den skall vara bredast mellan öronen och avsmalna lätt mot ögonen. 

Stop
Stopet skall inte vara markerat. 

- Ansikte

Nostryffel
Nostryffeln skall vara svart och nosspetsen lätt konvex. 

Nosparti
Nospartiet skall avsmalna tydligt mot spetsen. Hos ljusa hundar föredras ett svart nosparti. 

Läppar
Läpparna skall vara jämna. 

Käkar/tänder
Käkarna skall vara kraftiga med ett perfekt, regelbundet och fulltandat saxbett. 

Ögon
Ögonen skall vara mörka, vanligen mörkbruna eller hasselnöts- bruna. Ljusa ögon är inte önskvärt. Ögonkanterna skall vara svarta. Ögonen vara måttligt framträdande, med milt uttryck när hunden är avspänd; vid uppmärksamhet blir blicken intensiv och fjärrskådande. 

Öron
Öronen skall vara högt ansatta och i vila skall de bäras tillbakavikta. När hunden lystrar kan öronen resas ovanför hjässlinjen utan att vecken rätas ut, ibland så mycket att öronen bärs halvt upprättstå- ende. Ståndöron, eller stora, tjocka öron som hänger platt, tätt intill huvudet, är absolut inte önskvärt. Öronen skall vara mjuka, blanka och ha glänsande päls som vid beröring skall kännas som pälsen hos mus. Ju mindre öronen är, desto bättre. De skall inte ha lång päls eller behäng. Pälsfärgen på öronen skall vara svart eller mörk. 

Hals

Halsen skall vara mycket stark och av god längd vilket ibland döljs av manen. Nackens välvning vid ansättningen mot huvudet skall vara mycket uttalad. Halshuden skall vara stram. 

Kropp

Kroppen och helheten skall likna en storvuxen greyhound men med kraftigare benstomme. 

Överlinje
Plan överlinje är inte önskvärt.

Ländparti
Ländpartiet skall vara väl välvt och slutta mot svansen. 

Kors
Korset skall vara sluttande, brett och kraftfullt. Det skall vara brett mellan höftbenen. 

Bröstkorg
Bröstkorgen skall vara djup snarare än bred, men den får inte vara för smal eller ha flata sidor. 

Svans

Svansen skall vara lång och nå nästan till marken. Den skall vara kraftig vid roten och avsmalna mot spetsen. När hunden står stilla skall svansen hänga rakt ner eller i en båge. I rörelse skall svansen bäras uppåtböjd men aldrig över rygglinjen. Rullad eller ringlad svans är inte önskvärt. 

Extremiteter

- Framställ

Helhet
Frambenen skall vara raka, från sidan sett breda och framifrån sett flata. 

Skulderblad
Skuldrorna skall vara väl tillbakalagda och inte sitta för långt isär. Tunga och raka skuldror är inte önskvärt.

Armbåge
Det är önskvärt att armbågarna har bredd.

Underarm
Det är önskvärt att frambenen har bredd.

Framtassar
Framtassarna skall vara kompakta med väl välvda tår och starka klor. 

- Bakställ

Helhet
Bakbenen skall vara mycket långa mätt från höft till has. Benstom- men skall vara bred från sidan sett och flat framifrån sett. 

Knäled
Knälederna skall vara väl vinklade.

Baktassar
Baktassarna skall vara kompakta med väl välvda tår och starka klor. Rörelserna skall vara lätta, spänstiga och fria, med långt steg. 

Rörelser

Rörelserna skall vara lätta, spänstiga och fria, med långt steg.

Päls

Pälsstruktur
Pälsen skall vara raggig men inte alltför riklig. Ullig päls accep- teras inte. Korrekt päls skall vara tjock, åtliggande och raggig. Den skall kännas sträv eller frasig vid beröring. Pälsen på kropp, hals och fram- och bakställ skall vara sträv, hård och ca 8-10 cm lång. På huvud, bringa och buk skall pälsen vara mycket mjukare. Fram- och bakbenen skall ha lätta fransar. Skallen skall vara täckt av medellång päls som skall vara mjukare än pälsen på kroppen. Nospartiet skall vara försett med tydliga mustascher av tämligen mjuk kvalitet samt något skägg. Svansen skall vara väl behårad, på ovansidan med tjock och sträv päls, på undersidan med längre päls. Mot svansspetsen kan det få finnas en lätt frans. 

Färg
Mörkt blågrått, mörkare eller ljusare grått eller brindle och gult, sandfärgat röd eller röd fawn med svärtade hårtoppar. Vitt bröst, vita tår och litet vitt på svansspetsen är tillåtet, men ju mindre vitt desto bättre, då rasen skall vara enfärgad. Vit bläs eller vit halskrage är inte tillåtet. 

Storlek/vikt

Mankhöjd
Hanhund minst 76 cm. Tik minst 71 cm.

Vikt
Hanhund ca 45,5 kg. Tik ca 36,5 kg.

Fel

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhål- lande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande. 

Diskvalificerande fel

• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter skall diskvalificeras. 

Nota bene

Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk konstruktion skall användas till avel. 

Testiklar

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.