Om Hjorthundklubben

Hjorthundklubben har funnits sedan år 1973 och redan 1974 anordnades den första inofficiella hjorthundsspecialen, en tradition som lever kvar än idag. Specialen hålls i juli varje år och lockar deltagare från flera olika länder. Där eftersträvar vi en familjär stämning där är alla välkomna, även ni som inte är erfarna utställningsrävar! Vi har också en egen medlemstidning, Hjorthunden, som utkommer med tre nummer per år samt vår medlemsmatrikel, som är en sammanställning av alla våra medlemmar och deras hjorthundsinnehav.