Att ställa ut

Att ställa ut sin hund kan kännas som en hel vetenskap för nybörjaren. Och vad betyder egentligen alla utmärkelser och bokstavsförkortningar? Här ska vi försöka reda ut begreppen lite.
 
För att få delta på en utställning skall hunden vara registrerad i SKK eller i en godkänd utländsk kennelklubb. Ägaren behöver dessutom vara medlem i klubben som arrangerar själva utställningen, exempelvis Vinthundsklubben. Hunden skall vara vaccinerad och ID-märkt enligt gällande regler. En hund som är sjuk eller skadad får naturligtvis inte deltaga. En hanhund skall ha normalt utvecklade och belägna testiklar för att få delta i en officiell utställning. På Hjorthundsspecialen (som är en inofficiell utställning) är dock alla hanhundar välkomna, även kryptorchida. 
 
På en utställning tar domaren ställning till hur väl en hund uppfyller rasstandarden och tittar bland annat på hundens storlek, ögon, öron, huvud, nos, tänder och bett, svans, pälskvalitet och färg. Därtill bedöms även hundens skelett, muskulatur och rörelser samt mentalitet.
 
Hundarna delas in i olika klasser beroende på ålder eller tidigare meriter. En hund får endast vara anmäld till en klass, förutom avels- och uppfödarklass. Beroende på klass använder domaren sig av konkurrens- eller kvalitetbedömning. I valpklass förekommer endast konkurrensbedömning.
 
Först ut i ringen är de inofficiella valpklasserna, där hanar och därefter tikar bedöms. Sedan följer de officiella klasserna med juniorer, unghundar etc för att till sist avslutas med veteranerna.
 

Bedömning och priser

Konkurrensbedömning
Detta innebär att de deltagande hundarna i klassen rangordnas gentemot varandra och placeras 1:a, 2:a, 3:a och 4:a.
 
Kvalitetsbedömning
Här tilldelas hunden pris för sin exteriör och sin mentalitet i förhållande till rasstandarden och utan hänsyn till övriga tävlande hundar, därför kan flera hundar få samma pris. En hund kan tilldelas något av följande: 
Excellent: En hund som mycket väl motsvarar rasstandarden och som visas i utmärkt kondition, uppvisar ett harmoniskt temperament och har en utmärkt helhet. Hunden skall ha en tydlig könsprägel.
Very Good: En hund som väl motsvarar rasstandarden och är välbalanserad och i god kondition. Smärre fel kan tolereras. Ges till en hund av mycket god klass.
Good: En hund som motsvarar rasstandarden och vars exteriöra fel är mindre framträdande.
Sufficient: En hund som motsvarar rasstandard, men som saknar vissa karaktärsdrag eller har en bristande kondition.
Disqualified: Tilldelas en hund som uppvisar agressivitet eller flyktbeteende, har anatomiska defekter som påverkar sundhet och hälsa eller är kryptorchid. Även en hund som är exteriört otypisk.
Cannot be judged: Tilldelas en hund som visas i sådant skick att domaren inte kan bilda sig en uppfattning. Kan till exempel vara ovana vid koppel, valpigt beteende eller bristande ringerfarenhet. Kan även ges till hund som på grund av skada inte kan visas på ett tillfredställande sätt.
 
HP
Hederspris (Hp) delas ut till särskilt lovande hundar i valp-, junior och unghundsklassen. Delas också ut istället för CK på inofficiella utställningar.
 
CK
Certifikatkvalitet (Ck) delas ut i konkurrensklasserna till en rastypiskt och korrekt byggd hund som fått bedömningen excellent, och med så framträdande förtjänster och oväsentliga fel att den anses vara ett utmärkt avelsresultat. En hund som tilldelats Ck tävlar vidare i bästa hanhunds-/tikklass. 
 
CERT
Certifikat delas ut till vinnaren i bästa hanhunds-/tikklass. Det delas ut ett certifikat (CERT) samt ett reservcertifikat (R-CERT) per kön. En hund som redan är utställningschampion eller redan erhållit erforderliga certifikat kan inte vara med och tävla om certifikatet, vilket utställaren i så fall måste meddela ringsekreteraren. 
 
NORDIC
Nordiskt certifikat (NORDIC) samt nordiskt reservcertifikat (R-NORDIC) delas ut vid internationella tävlingar. 
 
CACIB
Certificat d'Aptitude au Championat International de Beauté (CACIB) samt reserv-CACIB (R-CACIB) delas ut vid internationella tävlingar. CACIB kan föreslås till vinnaren i bästa hanhunds- respektive bästa tikklass. CACIB delas inte ut till en hund som redan uppbär någon av titlarna INTUCh, C.I.B samt C.I.E eller saknar 3 generationer registrerade föräldradjur. CACIB delas inte ut i junior- eller veteranklass.
 

Olika utställningsklasser

Valpklass 4-6 mån
En inofficiell valpklass som förekommer på specialutställningar, såsom exempelvis Hjorthundsspecialen. Här tillämpas endast konkurrensbedömning.
 
Valpklass 6-9 mån
En inofficiell klass öppen för valpar som på uställningsdagen fylllt 6 men ej 9 månader. Här tillämpas endast konkurrensbedömning. Hederspris (Hp) kan delas ut till särskilt lovande valpar. Bästa valp tävlar vidare i finaltävlingarna om titeln dagens bästa valp. Omdömena “Disqualified” samt “Cannot Be Judged” kan delas ut.
 
Juniorklass 9-18 mån (junkl)
Denna klass är öppen för hundar som fyllt 9 men ännu ej 18 månader på utställningsdagen. I denna klass tillämpas kvalitetbedömning. En hund som tilldelas excellent (EXC) tävlar vidare i juniorkonkurrensklass. Hundar i denna klass äger inte rätt att tävla om CACIB.
 
Unghundsklass 15-24 mån (ukl)
Denna klass är öppen för hundar som fyllt 15 men ännu ej 24 månader på utställningsdagen. I denna klass tillämpas kvalitetbedömning. En hund som tilldelas excellent (EXC) tävlar vidare i unghundskonkurrensklass. 
 
Öppen klass 15- mån (ökl)
Denna klass är öppen för hundar som är minst 15 månader på utställningsdagen. I denna klass tillämpas kvalitetbedömning. En hund som tilldelas excellent (EXC) tävlar vidare i öppen klass konkurrens. 
 
Championklass 15- mån (chkl)
Denna klass är öppen för hundar som tilldelats svenskt eller internationellt utställningschampionat och uppnåt minst 15 månaders ålder. En hund som tilldelats svenskt utställningschampionat får endast anmälas i championklass, alternativt i veteranklass om hunden uppnått 8 års ålder. En hund som tilldelas excellent (EXC) tävlar vidare i championkonkurrensklass. 
 
Veteranklass (vetkl)
Denna klass är öppen för hundar som fyllt 8 år på utställningsdagen. I denna klass tillämpas kvalitetbedömning. En hund som tilldelas excellent (EXC) tävlar vidare i veterankonkurrensklass. Bästa veteran med excellent tävlar vidare i finaltävlingarna om dagens bästa veteran. Hundar i denna klass äger inte rätt att tävla om CACIB.
 
Avelsklass (avelskl)
Öppen för hanhund som tävlar med en grupp om minst fyra avkommor undan minst två tikar, och för tik som tävlar med grupp om minst fyra avkommor. Avelshunden respektive tiken skall presenteras tillsammans med gruppen. Endast konkurrensbedömning görs. Samtliga hundar i gruppen skall vid utställningen vara bedömda i en officiell klass och minst ha tilldelats priset Very Good. Gruppens genomsnittliga kvalitet och i typ och helhet bedöms och kan tilldelas HP. Bästa avelsgrupp med HP tävlar vidare i finaltävlingarna.
 
Uppfödarklass (uppfkl)
Öppen fölr en grupp om fyra hundar av samma ras som alla är uppfödda av en och samma person. Endast konkurrensbedömning görs. Samtliga hundar i gruppen skall vid utställningen vara bedömda i en officiell klass och minst ha tilldelats priset Very Good. Gruppens genomsnittliga kvalitet och i typ och helhet bedöms och kan tilldelas HP. Bästa uppfödargrupp med HP tävlar vidare i finaltävlingarna.
 

Finaltävlingar

Finaltävlingarna är inofficiella, och förutom BIG och BIS utses även dagens bästa valp, veteran, avelsgrupp och uppfödargrupp samt junior handling.
 
BIR / BIM
I denna klass deltar vinnarna från bästa hanhunds- samt bästa tikklass. Bäst i rasen (BIR) samt Bäst i motsatt kön (BIM) utses. Den hund som utsetts BIR tävlar vidare i finaltävlingarna om Bäst i gruppen (BIG).
  
BIG
Alla BIR-vinnare tävlar vidare inom respektive rasgrupp (vinthundar är rasgrupp 10). Här tillämpas konkurrensbedömning. De fyra bästa hundarna inom varje grupp placeras och vinnande hund tilldeleas Bäst i gruppen (BIG).
 
BIS
Alla BIG-vinnare tävlar mot varandra om utställningens vackraste hund. Vinnaren blir Best in show (BIS).
 

Titlar

SE UCH / NO UCH / FI UCH
Dessa är förkortningar för olika länders utställningschampionat. SE UCH står till exempel för Svensk Utställningschampion (NO UCH för Norsk etc.) och innebär att hunden fått minst tre certifikat i ett land. Det sista måste hunden dessutom ha tilldelats efter att den fyllt två år.
 
NORD UCH
Står för Nordisk Utställningschampion och innebär att hunden är utställningschampion i ett nordiskt land och dessutom har minst två CERT från två andra nordiska länder.
 
INT UCH / C.I.B (International Beauty Champion)
Denna förkortning betyder att hunden är Internationell Utställningschampion. För att få titeln måste hunden ha vunnit fyra CACIB i minst tre olika länder.