Championböcker 

Hjorthundklubben har sedan 1985 tagit fram championböcker som redovisar de hjorthundar som under den senaste femårsperioden blivit champions. Där finns foton på hjorthunden tillsammans med dess stamtavla. Nu finns även en championbok för perioden 2016-2020.  

Nedan har du tillgång till den senaste championboken i digitalt format (pdf), tillsammans med de två tidigare championböckerna (årgångarna mellan 1990-2005 finns tyvärr inte tillgängliga digitalt). 

Hjorthundklubben vill rikta ett mycket stort tack till Inger Johanne Lovik, som tagit fram underlaget till den senaste championboken. Ett omfattande arbete som innebär att ta fram information om de hundar som blivit champions samt hitta lämpliga foton på samtliga hundar.  

Initiativet till championboken, samt till valpförteckningen och medlemsmatrikeln, togs av Sonya Iwemyr, en av klubbens hedersmedlemmar. Sonya har under åren lagt ner ett stort och omfattande arbete för att hålla dessa uppdaterade och aktuella. Tack vare Sonyas initiativ har Hjorthundklubben nu tillgång till värdefull historisk information om våra hjorthundar.

En liten påminnelse: Du som har en hjorthund som blivit eller blir champion, glöm inte att se till att det finns ett bra foto som kan tas in i nästa upplaga av championboken som kommer att omfatta åren 2021-2025. 

  Championbok 2016-2020, 138 sidor. Ladda ner (.pdf)

  Championbok 2011-2015, 108 sidor.  Ladda ner (.pdf)

  Championbok 2006-2010, 102 sidor. Ladda ner (.pdf)