17/9 2021 SKK NORDIC Vänersborg
Antal deltagande hundar 0+4
Domare: Leni Finne

BIR Necesse´s Esse Ecce

Unghundklass tikar
EXC-1 CK BT-3 R-CERT Sri-Lanka Celtic Alanda

Öppenklass tikar
EXC-1 CK CERT/Championat NORDIC CERT/BIR. Necesse´s Ecce
VG Undimoon Meegan

Championklass tikar
EXC-1 CK BT-2 R-NORDIC. Ch. Askhults Evanna Mckenty