SKK Sundsvall Nationell 12/4 2014
Domare Per Lundström, Sverige
Antal deltagande hundar: 0+4

BIR CERT CHAMPIONAT Galerita's Amber
BT-2 NO UCH SE UCH SE V-13 Galerita's Black Opal

Unghundsklass tikar
VG-1 LAIRIGEFYNE GRACE

Öppenklass tikar
EXC-1 CK BIR CERT CHAMPIONAT GALERITA'S AMBER

Championklass tikar
EXC-1 CK BT-2 GALERITA'S BLACK OPAL
EXC-2 GALERITA'S YETTI IN FORREST