SKK Västerås Nationell 26/4 2015
Domare Kurt Nilsson, Sverige
Antal deltagande hundar: 1+4

BIR SE LCCH SE UCH Galerita's Amber
BT-2 SE UCH Galerita's Yetti In Forrest
BT-3 CERT SE JV-14 SE JV-15 Grayrory's Glorious

Öppenklass hanar
G ASKHULTS DOMINIC MCGREGOR

Juniorklass tikar
EXC-1 LILAC WIND JARTA-TO-GALERITA

Unghundsklass tikar
EXC-1 CK BT-3 CERT GRAYRORY'S GLORIOUS

Championklass tikar
EXC-1 CK BIR GALERITA'S AMBER
EXC-2 CK BT-2 GALERITA'S YETTI IN FORREST