SKK Högbo Bruk Internationell 13/9 2015
Domare Markku Mähönen, Finland
Antal deltagande hundar: 2+3

BIM CACIB C.I.B. LT CH SE V-12-13 SE&DK UCH US CH WW-14 Lehigh Fortune At Champhurst
BIR BIG-2 CACIB DK UCH FI UCH SE UCH Lawtons Be Bop Baby
BT-2 CERT Necesse's Bona Patria
BT-3 R-CACIB DK UCH SE UCH Cream Island's Lady Caera

Juniorklass hanar
VG-1 NECESSE'S BARBA

Championklass hanar
EXC-1 CK BIM CACIB LEHIGH FORTUNE AT CHAMPHURST

Juniorklass tikar
EXC-1 CK BT-2 CERT NECESSE'S BONA PATRIA

Championklass tikar
EXC-1 CK BIR BIG-2 CACIB LAWTONS BE BOP BABY
EXC-2 CK BT-3 R-CACIB CREAM ISLAND'S LADY CAERA