SKK Avesta Nationell 14/6 2015
Domare Elisabet Janzon, Sverige
Antal deltagande hundar: 1+5

BIM C.I.B. DK UCH NORD JV-11 NORD UCH SE V-15 Cream Island's Sir Gibson
BIR BIG NO UCH SE UCH SE V-13 SE V-14 Galerita's Black Opal
BT-2 SE LCCH SE UCH Galerita's Amber
BT-3 C.I.B. DK V-12 FI UCH NORD UCH NORD V-12 SE V-12 Cream Island's Lady Colina
BT-4 SE UCH Galerita's Yetti In Forrest

Championklass hanar
EXC-1 CK BIM CREAM ISLAND'S SIR GIBSON

Juniorklass tikar
EXC-1 LILAC WIND JARTA-TO-GALERITA

Championklass tikar
EXC-1 CK BIR BIG GALERITA'S BLACK OPAL
EXC-2 CK BT-2 GALERITA'S AMBER
EXC-3 CK BT-3 CREAM ISLAND'S LADY COLINA
EXC-4 CK BT-4 GALERITA'S YETTI IN FORREST