SKK Tvååker Internationell 7/7 2017
Domare Eddie Pattersson
Antal deltagande hundar: 2+6

BIM CACIB EE CH NO UCH NORD JV-15 NORD V-15 SE UCH Necesse's Barba
BH-2 CERT R-CACIB Murray Field's Börje N Arte
BIR CACIB SE UCH SE V-16 Necesse's Bene Dictum
BT-2 CERT R-CACIB Murray Field's Bodil Nova Arte
BT-3 R-CERT Necesse's Cassiopeia Conatus
BT-4 Askhults Eliora Mckay

Öppenklass hanar
EXC-1 CK BH-2 CERT R-CACIB MURRAY FIELD'S BÖRJE N ARTE

Championklass hanar
EXC-1 CK BIM CACIB NECESSE'S BARBA

Juniorklass tikar
EXC-1 CK BT-3 R-CERT NECESSE'S CASSIOPEIA CONATUS
EXC-2 CK BT-4 ASKHULTS ELIORA MCKAY
EXC-3 NECESSE'S CAIA CONATUS
VG-4 ASKHULTS EVANNA MCKENTY

Öppenklass tikar
EXC-1 CK BT-2 CERT R-CACIB MURRAY FIELD'S BODIL NOVA ARTE

Championklass tikar
EXC-1 CK BIR CACIB NECESSE'S BENE DICTUM