SvVK Tånga Hed Officiell 8/9 2018
Domare Tina Permo
Antal deltagande hundar: 1+4

BIR SE UCH SE V-17 Lehigh Impresario For Champhurst
BIM CERT CHAMPIONAT Askhults Eliora Mckay
BT-2 DK UCH SE UCH Askhults Emilia Mcgill
BT-3 DK UCH NO UCH SE UCH Askhults Evanna Mckenty

Championklass hanar
EXC-1 CK BIR LEHIGH IMPRESARIO FOR CHAMPHURST

Öppenklass tikar
EXC-1 CK BIM CERT CHAMPIONAT ASKHULTS ELIORA MCKAY
EXC-2 GALERITA'S STRONG BELIEF

Championklass tikar
EXC-1 CK BT-2 ASKHULTS EMILIA MCGILL
EXC-2 CK BT-3 ASKHULTS EVANNA MCKENTY