Förteckning över födda valpkullar

Hjorthundklubben har nedan publicerat en valpförteckning över valpkullar födda från 1952 fram till idag. Förteckningen omfattar valpkullar födda i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Den information som finns i förteckningen är av stort kynologiskt intresse. 


  Valpförteckning 1952-2023, 65 sidor. Ladda ner (.pdf)


Hjorthundklubben har sedan 1995 också sammanställt en championbok, där vi publicerar namn samt bild och stamtavla, på de hjorthundar som blivit champions under den senaste femårsperioden. Den senaste utgåvan omfattar perioden 2016-2020. De tre senast utgivna böckerna finns att ladda ner som pdf här.

Hjorthundklubben sammanställer sedan 1987 även en medlemsmatrikel som är en förteckning över klubbens medlemmar samt information om deras respektive hjorthundar. Medlemsmatrikeln distribueras varje år i juni/juli till klubbens medlemmar.

Initiativet till championboken, valpförteckningen och medlemsmatrikeln togs av Sonya Iwemyr, en av klubbens hedersmedlemmar. Sonya har under åren lagt ner ett stort och omfattande arbete för att hålla dessa uppdaterade och aktuella. Tack vare Sonyas initiativ har Hjorthundklubben nu tillgång till värdefull historisk information om våra hjorthundar.