SKK Malmö Internationell 31/3 2019
Domare Marie Gadolin
Antal deltagande hundar: 0+6

BIR CACIB DK UCH SE UCH Askhults Emilia Mcgill
BT-2 R-CACIB NORD V-15 SE JV-12 SE UCH Necesse's Ars Amandi
BT-3 DK UCH NO UCH SE UCH Askhults Evanna Mckenty
BT-4 CERT CHAMPIONAT DK UCH Crathlint Dorothy Del

Unghundsklass tikar
VG-1 LAWTONS EQUALIZER ENOVESE

Öppenklass tikar
EXC-1 LILAC WIND NUDGE NUDGE

Championklass tikar
EXC-1 CK BIR CACIB ASKHULTS EMILIA MCGILL
EXC-2 CK BT-2 R-CACIB NECESSE'S ARS AMANDI
EXC-3 CK BT-3 ASKHULTS EVANNA MCKENTY
EXC-4 CK BT-4 CERT CHAMPIONAT CRATHLINT DOROTHY DEL