Kallelese till digitalt Årsmöte 2020

Samtliga medlemmar kallas härmed till Hjorthundklubbens årsmöte den 25 – 27 maj 2020.

Mötet genomförs på distans som ”förenklat årsmöte via webben” och pågår under tre dagar. Du deltar genom att någon gång under mötestiden avge dina röster. Du kan läsa mer om mötesformen på SKK.se och i de bifogade dokumenten ”Instruktioner för mötesdeltagare” samt ”Arbetsordning”  för mötet.

Deltagande vid mötet är endast möjlig för medlemmar som haft ett gällande medlemskap den 30 april 2020 och har korrekt mejladress registrerad hos klubben. Om du vill registrera eller ändra din mejladress hos klubben – ta kontakt med Ingrid Melbi via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. 

Samtliga medlemmar som uppfyller ovan kriterier kommer före mötets öppnande att få en inbjudan att delta skickad till sin e-postadress. Läs mer om hur du deltar i bifogad "Instruktioner för mötesdeltagare”

Rambudget

Till den här kallelsen bifogas styrelsens förslag till rambudget för kommande verksamhetsår. Om du önskar ändring av rambudgeten ska du ta kontakt med klubbens revisorer Maarit Vittala och Mikael Nordström som har behörighet att lämna ett alternativt förslag. Du når revisorerna via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Val

Valbar till förtroendepost är endast den som nominerats senast fem dagar till mötet. Nominering av personer sker till valberedningen och ska innehålla namn på och kontaktuppgifter till den nominerade samt uppgift om vilken post nomineringen avser. Person kan endast nomineras till en post av följande:

  1. Ordförande
  2. Styrelseledamot/suppleant
  3. Revisor/revisorssuppleant
  4. Valberedningens sammankallande
  5. Ledamot i valberedningen

Valberedningen kontrollerar om den nominerade är tillfrågad och medlem i klubben samt, om den nominerade har nominerats till fler än en post, vilken post den nominerade önskar kandidera till.

Förslag på nomineringar skickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Valberedningen överlämnar ett ”traditionellt” förslag samt en lista över andra nominerade personer. Samtliga dessa är valbara vid årsmötet. I den bifogade arbetsordningen kan du läsa mer om hur valen fungerar.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

 

Dokument

Arbetsordning förenklat årsmöte via webben

Instruktioner för mötesdeltagande via webben

Rambudget 2020