pastedGraphic.png

Årsmöte 2021 i Hjorthundklubben

 

Årsmötet kommer att hållas den 28 mars 2021 kl. 11.00. Det blir ett digitalt årsmöte som kommer att hållas via Zoom och för att kunna delta behövs en smarttelefon, surfplatta eller dator. Man behöver också ladda ner Zoom appen före mötet. OBS! Notera att vi natten till den 28 mars övergår till sommartid. Glöm inte ställa fram klockan!

Länk till nedladdning av Zoom samt länk till mötet kommer att skickas ut senare. Det kommer även att finnas möjlighet att testa Zoom-uppkopplingen vid ett möte torsdagen den 25 mars kl. 18.00.

Bifogat finns kallelse till årsmötet samt dagordning. Vänligen notera att om du vill delta i årsmötet måste du anmäla detta till mailadress Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 23 mars 2021.

Har du några frågor gällande årsmötet, kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Har du funderingar eller förslag på namn till nya styrelsemedlemmar, kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Välkommen! 

 

Kallelse till årsmöte i Hjorthundklubben

Tid: 28 mars 2021 kl. 11.00>
Plats: Digitalt årsmöte via Zoom
Deltagande i årsmötet anmäls senast den 23 mars 2021 till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Dagordning:

 1. Justering av röstlängd
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
 4. Val av justerare
 5. Val av rösträknare
 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt
 7. Fråga om mötet blivit utlyst enligt gällande regelverk
 8. Fastställande av dagordningen
 9. Redovisning av föregående verksamhetsår
 10. Fastställande av balans- och resultaträkning
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om rambudget
 13. Val av styrelse
 14. Val av revisorer
 15. Val av valberedning
 16. Beslut om omedelbar justering av p. 12-14

 

Dokument (pdf-format)

Årsredovisning 2020 - ladda ner
Rambudget 2021 - ladda ner
Valberedningens förslag 2021 - ladda ner