Aktuella valpkullar


Ni som är uppfödare och medlemmar i Hjorthundklubben får gärna komma in med uppgifter när det gäller parningar och födda till vår valphänvisare Maarit Viitala, tel 0220-177 60, 0730-96 97 27, e-post: maarit.viitala@hotmail.com. Du som är intresserad av rasen och vill ha mer information är välkommen att kontakta våra valphänvisare.
 
Enligt beslut på senaste årsmötet 2017 upphör Hjorthundklubbens system att valpgåvomedlemskap måste betalas innan valpkullen publiceras på hemsidan och valphänvisning sker.

Istället gäller följande:

De uppfödare som vill ha sina kenneluppgifter på klubbens hemsida betalar en årlig avgift på
 100 SEK. 
I denna avgift ingår
:
1. Publicering av kennelns kontaktuppgifter på hemsidan.

2. Publicering av parningsnotis på hemsidan.

3. Publicering av valpkull på hemsidan.

4. Valphänvisning via klubbens valphänvisare.

 
Klubben ser helst att alla uppfödare betalar valpgåvomedlemskap för alla nya hjorthundsägare 
i Norden. Det är trots allt en liten utgift i det stora hela, men betyder mycket för klubben. 
För i år gäller att uppfödarna ska betala 100 kr, annars kommer kenneluppgifterna att tas bort
från hemsidan.
 Anmälan av parning eller valpkull ska göras till klubbens sekreterare eller kassör. Alla
uppgifter till hemsidan ska numera lämnas via någon i styrelsen inte direkt till webmaster. 
Betalning ska ske till Plusgiro 88 79 54-6

Utländska uppfödare, som vill vara med på hemsidan betalar 11 EUR till IBAN SE90 9500
0099 6026 0887 9546 BIC NDEASESS Hjorthundklubben, c/o Maria Eriksson, Silvanusväg
19, SE 831 55 Östersund.

Undimoon  Sverige-Sweden-icon

Erja & Thomas Warell
Etelhem Hageby 839, 623 74 Stånga
Tel 070-2864144, 0498-494916
Hemsida: www.undimoon.com
E-post: undimoon@hotmail.com

Hjorthundsvalpar födda 2018 - 07 -21, 3 + 5 valpar, pris: 18000 kr.
e. SE48142/2016 SE UCH. Lilac Wind Modjo To Galerita
u. SE10112/2015 NORDJV - 15 SE UCH. NO UCH. DK UCH. Necesse's Bona Patria

Lawtons  Sverige-Sweden-icon

Stefan Hagstedt
Fromtorpsgatan 32, 147 92 Grödinge
Tel 070-4567400
Hemsida: www.lawtons.se
E-post: lawtonsdeerhound@hotmail.com

20180816 föddes 3+9 valpar
e.SBIS BIS SV-17 SE UCH Lehigh Impressario For Champhurst
u.SeUCH FI UCH FIJW-15 Lawtons Depolina Duracell