Bli medlem i Hjorthundklubben


 

I medlemsavgiften ingår, förutom att du stödjer Hjorthundklubben, prenumeration på tidskriften HJORTHUNDEN, som utkommer tre gånger/år + den årliga medlemsmatrikeln.

Glöm inte att betala in medlemsavgiften senaste den 31 maj för att vara säker på att hinna få matrikeln!

Medlemsavgifter

Sverige
270:-/år
Familjemedlem: 50:-/år
Valpgåvomedlemsskap: 100:- för ett år
Medlemsavgiften betalas in på Hjorthundklubbens postgirokonto: 88 79 54 – 6

OBS! Se till att ange fullständigt namn och adress på din inbetalning. När du blir medlem godkänner du också att vi sparar dina uppgifter samt publicerar dem i vår medlemsmatrikel. Glöm inte att maila kassören övriga uppgifter du vill ha med i matrikeln, såsom mailadress och/eller telefonnummer samt ditt aktuella hjorthundsinnehav. Om du inte vill stå med i matrikeln behöver du maila vår kassör och meddela detta. 

Övriga länder
27€
Familjemedlem 5€
IBAN: SE90 9500 0099 6026 0887 9546
BIC: NDEASESS
City: Stockholm

Välkommen!