5-7 5 HP HK Vilsta Inoff 30/7-17
Ökl EXC-1 CK BT-2 CERT R-CACIB SKK Svenstavik Int 2/8-15
Ökl EXC-2 CK BT-3 R-CERT SvVK Svenstavik Off 1/8-15
Ökl EXC-1 CK CERT SvVK Strömsholm Off 25/7-15
Ökl EXC-2 SKK Köping Int 18/7-15
Ökl EXC-1 CK BT-3 CERT SKK Norrköping Nat 7/6-15
Ökl VG-1 SKK Sundsvall Int 11/10-14
Ökl EXC-1 CK BT-3 R-CERT SKK Högbo Bruk Int 6/9-14