Galerita's  Sverige-Sweden-icon

Cecilia Nordström
Brandsarvet Blixbo 159, 790 15 Sundborn
Tel 023-62286, 072-72 55 100
E-post: ce@blixbo.se

Hjorthundsvalpar födda 26/12 2017
Fem hanar och fyra tikar
E. Lilac Wind Modjo To Galerita
U. Galeritas Good News