Om Hjorthundklubben


 

Hjorthundklubben har funnits sedan år 1973 och redan 1974 anordnades den första inofficiella specialen. Vi har ett nära samarbete med Norska Hjorthundklubben. Vi har cirka 130 medlemmar.

Protokoll från våra möten kan du få om du skickar ett frankerat kuvert till klubbens sekreterare eller mailar till sekreterare@hjorthundklubben.se

Ladda ner stadgar >>

Styrelse & medarbetare 2017

Om du vill nå hela styrelsen skickar du ett mail till styrelse@hjorthundklubben.se

Ordförande, redaktör och ansvarig utgivare av tidskriften Hjorthunden
Maria Eriksson
Silvanusvägen 19, 831 55 Östersund
Tel 063-464 17
ordforande@hjorthundklubben.se

Vice ordförande, ledamot, ansvarig för årslista utställning
Stefan Hagstedt
stefan.hagstedt@hjorthundklubben.se

Sekreterare, ledamot
Malin Åbbel-Fjell
Svedjegatan 9, 856 43 Sundsvall
Tel 070-2106060
sekreterare@hjorthundklubben.se

Kassör, suppleant
Mikael Nordström
Blixbo 159, 790 15 Sundborn
kassor@hjorthundklubben.se

Ledamot
Mareijke Hjelm Saari
mareijke.hjelm.saari@hjorthundklubben.se

Ledamot, ansvarig för årslista LC
Marie Ohlsson
marie.ohlsson@hjorthundklubben.se

Suppleant
Madelene Berglund
madelene.berglund@hjorthundklubben.se

 

Valberedning
Ebba Nilsson sammankallande
Jennica Lindvall ledamot
Carina Östlund, ledamot

Webmaster
Jessica Bolander
webmaster@hjorthundklubben.se