Bli medlem i Hjorthundklubben


 

I medlemsavgiften ingår, förutom att du stödjer Hjorthundklubben, prenumeration på tidskriften HJORTHUNDEN, som utkommer tre gånger/år + den årliga medlemsmatrikeln.

Medlemsavgifter

Sverige
270:-/år
Familjemedlem: 50:-/år
Valpgåvomedlemsskap: 100:- för ett år
Medlemsavgiften betalas in på Hjorthundklubbens postgirokonto: 88 79 54 – 6

Norge
270 NOK/år
Familjemedlem: 50 NOK/år
Medlemsavgiften betalas in på kontonummer: 0540 08 47322 Hjorthundklubben/Kirsten Walhovd

Övriga länder
270:-/år
IBAN: SE90 9500 0099 6026 0887 9546
BIC: NDEASESS
City: Stockholm

Välkommen!